Pikkuprovinssi är en socialt och ekologiskt ansvarsfull festival! Vi arbetar för en hållbar festivalproduktion och vi tar hänsyn till olika besökare i det vi gör. Merparten av Pikkuprovinssis program ordnas i de vackra omgivningarna av Törnävänsaari och Ruutipuisto naturskyddsområde. Den grönskande omgivningen är en viktig del av Pikkuprovinssi, och därför är det viktigt för oss att ta hand om naturen som omger evenemanget och upprätthålla dess mångfald med hjälp av vår verksamhet.

Vi tar hänsyn till den ekologiska ansvarsfullheten bland annat så här:

 • Vi använder så lite naturresurser som möjligt i festivalproduktionen. Till exempel festivalens områdeskonst förverkligas så gott som helt och hållet av återvinningsmaterial och i all produktion föredrar man fleråriga, hållbara och uthyrningsbara material. Vi gör också samarbete med övriga evenemang genom att låna ut material till varandra!
 • Vi tar hand om återvinning i evenemanget och vi erbjuder också en möjlighet för besökare att återvinna soporna.
 • Vi fungerar som en förebild och vi påverkar besökarnas och personalens inställningar och miljöval med en miljöpositiv verksamhet. Vi uppmuntrar även producerare av sidotjänster såsom försäljare i cafeterior och restauranger att erbjuda hållbara val.
 • Vi lyfter teman för hållbar utveckling och naturskydd i evenemangsprogrammet.

Så här kan du agera miljövänligt:

 • Sortera soporna
 • Ta inte med dig onödiga saker, så att det inte uppstår onödigt avfall som blir kvar på området.
 • Om det blir avfall av färdkosten som du tog med dig, sortera avfallet och ta det till soporna.
 • Föredra promenader och cykling när du anländer till evenemanget eller kom till oss med kollektivtrafiken. Busstrafikens tidtabeller hittar du här.

Vi beaktar det sociala ansvaret bland annat så här:

 • Vi önskar alla välkomna till Pikkuprovinssi! Vi strävar efter att erbjuda en så hinderfri evenemangserfarenhet som möjligt för alla.  
 • Vi tar hänsyn till olika besökare i planeringen och förverkligandet av festivalprogrammet.
 • Vi erbjuder besökare en möjlighet att påverka programmet bl a. genom klientenkäter och kanaler inom social media.