Alue-esiintyjäksi Pikkuprovinssiin?

Pikkuprovinssiin etsitään innok­kaita lap­sia ja nuo­ria alue-esiin­ty­jiksi. Esi­tykset voivat olla tans­sia, soittoa, runon­lau­suntaa tai vaikka­pa akro­batiaa. Esi­tys voi olla kestol­taan 5–10 minuut­tia ja sen tulee olla kevy­esti toteu­tet­tavissa. Esiintymiset toteutetaan nurmialueella.

Hakemuksen voi lähettää 31. maaliskuuta mennessä sähköpostitse osoitteeseen pikkuprovinssi@seinajoki.fi.

Lisätiedot: kulttuurituottaja Jonna Katajamäki 044 754 1618.